<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2d1 20170631//EN" "JATS-journalpublishing1.dtd">
<ArticleSet>
 <Article>
  <Journal>
   <PublisherName>jmedicalcasereports</PublisherName>
   <JournalTitle>Frontiers in Medical Case Reports</JournalTitle>
   <PISSN>I</PISSN>
   <EISSN>S</EISSN>
   <Volume-Issue>Volume 1; Issue 1</Volume-Issue>
   <PartNumber/>
   <IssueTopic>Multidisciplinary</IssueTopic>
   <IssueLanguage>English</IssueLanguage>
   <Season>(Jan-Feb, 2020)</Season>
   <SpecialIssue>N</SpecialIssue>
   <SupplementaryIssue>N</SupplementaryIssue>
   <IssueOA>Y</IssueOA>
   <PubDate>
    <Year>-0001</Year>
    <Month>11</Month>
    <Day>30</Day>
   </PubDate>
   <ArticleType>Medical Case Reports</ArticleType>
   <ArticleTitle>Imaging Techniques for Both Diagnosing Individuals with Dermatologic Conditions and Doing Clinical Research: A Selection of Our Contribution to this Field</ArticleTitle>
   <SubTitle/>
   <ArticleLanguage>English</ArticleLanguage>
   <ArticleOA>Y</ArticleOA>
   <FirstPage>1</FirstPage>
   <LastPage>11</LastPage>
   <AuthorList>
    <Author>
     <FirstName>Monika</FirstName>
     <LastName>Bowszyc-Dmochowska</LastName>
     <AuthorLanguage>English</AuthorLanguage>
     <Affiliation/>
     <CorrespondingAuthor>N</CorrespondingAuthor>
     <ORCID/>
     <FirstName>Marian</FirstName>
     <LastName>Dmochowski</LastName>
     <AuthorLanguage>English</AuthorLanguage>
     <Affiliation/>
     <CorrespondingAuthor>Y</CorrespondingAuthor>
     <ORCID/>
    </Author>
   </AuthorList>
   <DOI/>
   <Abstract>Imaging techniques are used for diagnosing dermatologic conditions from the conception of dermatology as a separate medical specialty. Nowadays, they can be combined with biochemical-molecular techniques to serve as even better diagnostic tool. Direct immunofluorescence (DIF) is a golden standard for routinely diagnosing autoimmune blistering diseases. DIF images can be visualized with short arc mercury lamp-operated microscopy, blue light-emitting diode technology-operated microscopy and laser scanning confocal microscopy. Advanced microscopy methods, such as ex vivo confocal laser scanning microscopy, atomic-force microscopy/scanning-force microscopy, multiphoton microscopy, super/high resolution techniques known under acronyms STED, GSDIM/dSTORM (Ground State Depletion followed by Individual Molecule return/direct Stochastic Optical Reconstruction Microscopy) can conceptually be applied to every-day laboratory practice. Three-tier approach to diagnosing individuals suffering from dermatologic ailments, namely clinical evaluation, imaging techniques, biochemical-molecular techniques is still indispensable in managing dermatologic patients.</Abstract>
   <AbstractLanguage>English</AbstractLanguage>
   <Keywords>Dermatologic conditions,Clinical research,Imaging techniques</Keywords>
   <URLs>
    <Abstract>https://jmedicalcasereports.org/ubijournal-v1copy/journals/abstract.php?article_id=6847&amp;title=Imaging Techniques for Both Diagnosing Individuals with Dermatologic Conditions and Doing Clinical Research: A Selection of Our Contribution to this Field</Abstract>
   </URLs>
   <References>
    <ReferencesarticleTitle>References</ReferencesarticleTitle>
    <ReferencesfirstPage>16</ReferencesfirstPage>
    <ReferenceslastPage>19</ReferenceslastPage>
    <References>Adamska K, Pawlaczyk M, Bowszyc-Dmochowska M, Gornowicz-Piotrowska J, Janicka-Jedynska M, Fedorowicz T, Zaba R. Cyclooxygenase-2 expression in actinic keratosis. Adv Dermatol Allergol 2018; 35: 626-630.&#13;
&#13;
Bartkiewicz P, Gornowicz-Porowska J, Pietkiewicz PP, Swirkowicz A, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. Neurodegenerative disorders, bullous pemphigoid and psoriasis: a comparative study in ethnic Poles indicates that Parkinsonand;#39;s disease is more relevant to bullous pemphigoid. Adv Dermatol Allergol 2017; 34: 42-46.&#13;
&#13;
Bartkiewicz P. Zagadnienia czynnikow wyzwalajacych i chorob wspolistniejacychw autoimmunizacyjnych dermatozach pecherzowych/Issues of triggering factors and comorbidities in autoimmune blistering dermatoses. Poznan 2019; 1-166.&#13;
&#13;
Bowszyc-Dmochowska M and Dmochowski M. Poziomy przeciwcial IgG przeciwko BP180 w plynach pecherzowych i surowicach nie roznia sie znamiennie u chorych na pemfigoid pecherzowy –badanie wstepne. Dermatologia Kliniczna 2008; 10: 7-8.&#13;
&#13;
Bowszyc-Dmochowska M and Dmochowski M.Pecherzycowe zlogi IgA w mieszku wlosowym u chorej na pecherzyce IgA typu srodnaskorkowego neutrofilowego. Dermatologia Kliniczna 2007; 9: 141-142.&#13;
&#13;
Bowszyc-Dmochowska M. Krioterapia w dermatologii i medycynie estetycznej. Aesthetica 2015; 5: 40-50.&#13;
&#13;
Bowszyc-Dmochowska M. Dzialanie promieniowania ultrafioletowego na skore. Ostre i przewlekle uszkodzenie posloneczne/Effect of ultraviolet radiation on skin : acute and chronic sun-damage. Homines Hominibus 2010; 6: 29-41&#13;
&#13;
Bowszyc-Dmochowska M. Fototerapia w dermatologii/Phototherapy in dermatology. Przew Lek 2006; 89: 85-91.&#13;
&#13;
Chruslinski A, Niskiewicz I, Puchala A, Zajkowska M, Budzinska A, Bowszyc-Dmochowska M, Stryczynska G, Adamiak E, Bajon T, Breborowicz J, Gornowicz J, Dmochowski M. Przypadek sluzowkowo-skornej odmiany pecherzycy zwyklej w przebiegu raka plaskonablonkowego w obrebie jamy ustnej leczonego radioterapia. Dermatologia Kliniczna 2009; 11:37-41.&#13;
&#13;
Danczak-Pazdrowska A, Bowszyc-Dmochowska M, Mariak I, Dmochowski M. Pecherzyca zwykla u dwoch braci. Pecherzycowe zlogi IgG4 w mieszkach wlosowych. Adv Dermatol Allergol 2003; 20: 365-370.&#13;
&#13;
Danczak-Pazdrowska A, Bowszyc-Dmochowska M, Prokop J, Wolnik-Trzeciak G, Dmochowski M. Wspoldzialanie czynnikow zewnatrz- i wewnatrzpochodnych w powstawaniu pecherzycy zwyklej-opis przypadku i przeglad literatury. Adv Dermatol Allergol 2005; 7: 29-34.&#13;
&#13;
Danczak-Pazdrowska A, Bowszyc-Dmochowska M, Wolnik-Trzeciak G, Dmochowski M. Zlogi IgG, IgG1 i IgG4 w mieszkach wlosowych a przeciwciala IgG, IgG1 i IgG4 przeciwko desmogleinom w pecherzycy. Dermatologia Kliniczna 2004; 6: 207-213.&#13;
&#13;
Danczak-Pazdrowska A, Pazdrowski J, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. Zmiany w krtani w pecherzycy zwyklej z dominacja zmian na blonach sluzowych. Otolaryngologia Polska 2010; 61: 509-512.&#13;
&#13;
Danczak-Pazdrowska A. Przeciwciala IgG, IgG1 i IgG4 przeciwko desmogleinie 1 w chorobach kregu pecherzycy. Poznan 2005: 1-107.&#13;
&#13;
Deja M, Teresiak E, Buczynska-Gorna M, Karas A, Jenerowicz D, Bowszyc-Dmochowska M. Analiza czestosci wystepowania poszczegolnych typow histologicznych raka podstawnokomorkowego skory, umiejscowienia zmian oraz wieku i plci pacjentow/Analysis of the appearance of different histological types of basal cell carcinoma, localization of the lesions, the age and sex of patients. Adv Dermatol Allergol 2004; 21: 231-239.&#13;
&#13;
Dmochowski M and Bowszyc-Dmochowska M. Brak pecherzycowych mieszkowych zlogow immunoreaktantow u biologicznych krewnych bez pecherzycy chorych na pecherzyce nieendemiczna. Doniesienie wstepne. Dermatologia Kliniczna 2007; 9: 211-212.&#13;
&#13;
Dmochowski M, Bowszyc-Dmochowska M, Danczak-Pazdrowska A. O typach zlogow IgA w skorze chorych na opryszczkowate zapalenie skory. Adv Dermatol Allergol 2003a; 20: 46-48.&#13;
&#13;
Dmochowski M, Danczak-Pazdrowska A, Bowszyc-Dmochowska M, Raszeja-Kotelba B. Linijna IgA dermatoza pecherzowa u pacjenta z przewlekla bialaczka wlochatokomorkowa w okresie remisji: opis przypadku i przeglad literatury. Adv Dermatol Allergol 2003b; 20: 106-112.&#13;
&#13;
Dmochowski M, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska D, Bowszyc-Dmochowska M. Interferon alpha a opryszczkowate zapalenie skory. Dermatologia Kliniczna 2007; 9: 237-238.&#13;
&#13;
Dmochowski M, Fuksiewicz W, Turczuk-Bierla I, Bowszyc-Dmochowska M. Przypadek pemfigoidu pecherzowego indukowanego urazem i paraneoplastycznego. Dermatologia Kliniczna 2008; 10: 45-46.&#13;
&#13;
Dmochowski M, Gornowicz-Porowska J, Bowszyc-Dmochowska M. Dew drops on spider web appearance: a newly named pattern of IgG4 deposition in pemphigus with direct immunofluorescence. Adv Dermatol Allergol 2017; 34: 295-298.&#13;
&#13;
Dmochowski M. The classification of blistering autoimmune dermatoses according to M. Dmochowski. Post Derm Alergol 2003; 20: 164.&#13;
&#13;
Dus M, Danczak-Pazdrowska A, Gornowicz J, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. Przejsciowe ujawnienie sie opryszczkowatego zapalenia skory u kobiety z predyspozycja rodzinna wywolane przyjmowaniem propafenonu. Adv Dermatol Allergol 2009; 26: 239-242.&#13;
&#13;
Gornowicz J, Bowszyc-Dmochowska M, Seraszek A, Kaczmarek E, Dmochowski M. Quantitative digital morphometry reveals low expression of desmoglein 3 protein in basal cell carcinomas: relevance to pemphigus vulgaris pathogenesis?. Drmatologia Kliniczna 2009; 11: 191-194.&#13;
&#13;
Gornowicz-Porowska J, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. Autoimmunity-driven enzymatic remodeling of the dermal-epidermal junction in bullous pemphigoid and dermatitis herpetiformis. Autoimmunity 2012a; 45: 71-80.&#13;
&#13;
Gornowicz-Porowska J, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. Desmosomal cadherins in basal cell carcinomas. In: Skin Cancer Overview. 2011 Ed. Yaguang Xi, ISBN 978-953-307-746-8. Publisher: InTech, Rijeka, Croatia (http://www.intechopen.com/books/show/title/skin-cancer-overview).&#13;
&#13;
Gornowicz-Porowska J, Bowszyc-Dmochowska M, Raptis-Bolwach M, Seraszek-Jaros A, Kaczmarek E, Dmochowski M. Blue light-emitting diode technology-operated microscopy is preferable to both short arc mercury lamp-operated microscopy and laser scanning confocal microscopy for direct immunofluorescence images evaluation in routinely diagnosing subepidermal autoimmune blistering diseases. Microsc Res Tech 2019; 82: 1735-1740.&#13;
&#13;
Gornowicz-Porowska J, Bowszyc-Dmochowska M, Seraszek-Jaros A, Kaczmarek E, Dmochowski M. Association between levels of IgA antibodies to tissue transglutaminase and gliadin-related nonapeptides in dermatitis herpetiformis. Scientific World Journal 2012c; 2012: 363296.&#13;
&#13;
Gornowicz-Porowska J, Bowszyc-Dmochowska M, Seraszek-Jaros A, Kaczmarek E, Pietkiewicz P, Dmochowski M. Cutaneous expressions of interleukin-6 and neutrophil elastase as well as levels of serum IgA antibodies to gliadin nonapeptides, tissue transglutaminase and epidermal transglutaminase: implications for both autoimmunity and autoinflammation involvement in dermatitis herpetiformis. Cent Eur J Immunol 2014; 39: 331-337.&#13;
&#13;
Gornowicz-Porowska J, Bowszyc-Dmochowska M, Seraszek-Jaros A, Kaczmarek E, Dmochowski M. Loss of correlation between intensities of desmoglein 2 and desmoglein 3 expression in basal cell carcinomas. Acta Dermatovenerol Croat 2011; 19: 150-155.&#13;
&#13;
Gornowicz-Porowska J, Dmochowski M, Pietkiewicz P, Bowszyc-Dmochowska M. Mucosal-dominant pemphigus vulgaris in a captopril-taking woman with angioedema. An Bras Dermatol 2015; 90: 748-751.&#13;
&#13;
Gornowicz-Porowska J, Pietkiewicz P, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. The BP180 IgG ELISA is superior to the BP230 IgG ELISA for diagnosing IgG-mediated subepidermal autoimmune blistering dermatoses. Dermatologia Kliniczna 2012b; 14: 111-116.&#13;
&#13;
Gornowicz-Porowska J, Pietkiewicz P, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. Immunoglobulin G4 is prevailing over immunoglobulin G1 in autoimmunity of pemphigus and bullous pemphigoid: analysis of tissue-bound antibodies in active diseases. Cent Eur J Immunol 2013; 38: 80-91.&#13;
&#13;
Gornowicz-Porowska J, Seraszek-Jaros A, Bowszyc-Dmochowska M, Kaczmarek E, Dmochowski M. Immunoexpression of IgA receptors (CD89, CD71) in dermatitis herpetiformis. Folia Histochem Cytobiol 2017; 55: 212-220.&#13;
&#13;
Gornowicz-Porowska J, Seraszek-Jaros A, Kaczmarek E, Dmochowski M, Bowszyc-Dmochowska M. IgA autoantibodies to gliadin nonapeptides, tissue transglutaminase and epidermal transglutaminase are associated, but unrelated to neutrophil elastase expression in lesional skin in human dermatitis herpetiformis. Adv Dermatol Allergol 2012d; 29: 233-239.&#13;
&#13;
Kazmierowski M and Bowszyc-Dmochowska M. Kriochirurgia w chorobach skory/Cryosurgery in skin diseases. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2017: 1-206.&#13;
&#13;
Luczkowska M. Stezenie TNF-and;alpha; w surowiczy chorych leczonych fototerapia retinoidami z powodu luszczycy/Concentration of TNF-and;alpha; in serum of psoriasis patients treated with phototherapy and retinoids. Poznan 2006:1-116.&#13;
&#13;
Mackiewicz-Wysocka M, Bowszyc-Dmochowska M, Strzelecka-Weklar D, Danczak-Pazdrowska A, Adamski Z. Basal cell carcinoma - diagnosis. Contemp Oncol 2013; 17: 337-342.&#13;
&#13;
Olek-Hrab K, Osmola-Mankowska A, Silny W, Bowszyc-Dmochowska M, Danczak-Pazdrowska A, Sadowska A. Use of UVA1 in the treatment of mycosis fungoides – case report. Adv Dermatol Allergol 2011; 28: 158-164.&#13;
&#13;
Osmola-Mankowska A, Silny W, Danczak-Pazdrowska A, Bowszyc-Dmochowska M, Olek-Hrab K, Sadowska-Przytocka A, Czarnecka-Operacz M. A case of a Comel-Netherton syndrome patient treated with UVA1 phototherapy. Adv Dermatol Allergol 2011; 28: 418-421.&#13;
&#13;
Pietkiewicz P, Gornowicz-Porowska J, Bartkiewicz P, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. Reviewing putative industrial triggering in pemphigus: cluster of pemphigus in the area near the wastewater treatment plant. Adv Dermatol Allergol 2017; 34: 185-191.&#13;
&#13;
Pietkiewicz P, Gornowicz-Porowska J, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. Malignancy in Relation to Autoimmune Blistering Dermatoses: Molecular and Clinical Aspects. Chapter 6 In Skin Cancer ISBN 980-953-307-766-1 edited by Pierre Vereecken, Publisher: InTech, Rijeka, Croatia 2013:159-210.&#13;
&#13;
Pietkiewicz P, Gornowicz-Porowska J, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. A retrospective study of antihypertensives in pemphigus: a still unchartered odyssey particularly between thiols, amides and phenols. Arch Med Sci 2015; 11: 1021-1027.&#13;
&#13;
Pietkiewicz P, Gornowicz-Porowska J, Bowszyc-Dmochowska M, Jagielska J, Helak-Lapaj C, Kaczmarek E, Dmochowski M. Discordant expression of desmoglein 2 and 3 at the mRNA and protein levels in nodular and superficial basal cell carcinoma revealed by immunohistochemistry and fluorescent in situ hybridization. Clin Exp Dermatol 2014a; 39: 628-635.&#13;
&#13;
Pietkiewicz P. Ekspresja desmoglein w rakach podstawnokomorkowych w odniesieniu do cech kliniczno-histologicznych nowotworu/Desmoglein expression in basal cell carcinomas in the relation to clinico-pathological fetures of the neoplasm. Poznan 2014b: 1-137.&#13;
&#13;
Polanska A, Bowszyc-Dmochowska M, Olek-Hrab K, Adamski Z, Zaba R, Danczak-Pazdrowska A. High-frequency ultrasonography a new quantitative method in evaluation of skin lymphomas-First comparative study in relation to histopathology. Skin Res Technol 2019; 82: 1735-1740.&#13;
&#13;
Polanska A, Bowszyc-Dmochowska M, Zaba R, Adamski Z, Pazdrowski J, Danczak-Pazdrowska A. High-frequency ultrasonography (20 MHz) in circumscribed palmar hypokeratosis - new observations. Arch Med Sci 2016; 12: 1389-1391.&#13;
&#13;
Polanska A, Danczak-Pazdrowska A, Olek-Hrab K, Osmola-Mankowska A, Bowszyc-Dmochowska M, Zaba R, Adamski Z. High-frequency ultrasonography - new non-invasive method in assessment of skin lymphomas. Skin Res Technol 2018; 24: 517-521.&#13;
&#13;
Schmidt E, Goebeler M, Hertl M, Sand;aacute;rdy M, Sitaru C, Eming R, Hofmann SC, Hunzelmann N, Kern JS, Kramer H, Orzechowski HD, Pfeiffer C, Schuster V, Sporbeck B, Sticherling M, Worm M, Zillikens D, Nast A. S2k guideline for the diagnosis of pemphigus vulgaris/foliaceus and bullous pemphigoid. J Dtsch Dermatol Ges 2015; 13: 713-727.&#13;
&#13;
Wolnik-Trzeciak G, Danczak-Pazdrowska A, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. Glowne bialko zasadowe eozynofilow (eosinophil major basic protein-MBP), IL-5, elastaza neutrofilowa i IL-8 w skorze zmienionej pecherzowo a surowicze przeciwciala IgG przeciwko NC16a w ludzkim pemfigoidzie pecherzowym. Dermatologia Kliniczna 2005; 7: 11-15.&#13;
&#13;
Wolnik-Trzeciak G, Hochol A, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M.Kliniczne, drobnowidowe i molekularne cechy zajecia mieszka wlosowego w autoimmunizacyjnych dermatozach pecherzowych. Dermatologia Kliniczna 2006; 8: 114-120.&#13;
&#13;
Wolnik-Trzeciak G. Autoimmunizacja wobec naskorkowej i tkankowej transglutaminazy w odniesieniu do wybranych czynnikow skornej patogenezy opryszczkowatego zapalenia skory. Poznan 2005: 1-114.</References>
   </References>
  </Journal>
 </Article>
</ArticleSet>